+421 949 347 397
Krovy za najlepšie ceny.

Priehradové väzníky

Konštrukcie z priehradových väzníkov sú moderným spôsobom riešenia striech a ich nosných konštrukcií.

 

Ich použitie je možné v celej škále stavieb, ako sú napr. rodinné domy, nadstavby rodinných a panelových domov, výrobné a športové haly, prístrešky.


Výhody:

 • Variabilita
 • Presnosť
 • Nahradenie stropníc a krokiev spodnými a vrchnými pásnicami, čím dochádza k úspore materiálu
 • Celkové nižšie náklady
 • Absenciou pochôdzneho záklopu sa pravdepodobnosť výskytu plesní v stropnej časti rovná nule
 • Jednoduchosť zastrešenia objektov s veľkým rozponom (do 20 m) bez potreby podopretia väzníka v strede
 • Rýchla a jednoduchá montáž
 • Celkové nižšie náklady – individuálny prístup ku každej zakázke umožňuje maximálne využitie statických vlastností dreva a spojovacích prostriedkov, čo je základná podmínka efektívneho návrhu a s tým súvisiacou výslednou ekonomikou vlastnej výroby. Nedochádza k predimenzovaniu reziva, čím sa znižujú náklady na spotrebu reziva až o 40%.
 • Odpadá nutnosť stavať strop nad posledným podlažím – na dolný pás väzníkov sa montuje SDK podhľad s tepelnou izoláciou.
 • Nízka hmotnosť – pokiaľ sa zohľadní použitie väzníkov v dimenzovaní základov stavby, môže to viesť k ďalším úsporám pri realizácii samotnej stavby a znížia sa aj nároky na potrebú stavebnú techniku.
 • Priestory pre rozvody TZB – inštalácie ako elektro, ZTI, ÚK, kanalizácia a ďalšie môžu byť umiestnené v stropných dutinách prípadne podlahových nosníkoch alebo v strešnom priestore. Tým odpadá nutnosť vytvárania znížených podhľadov pre tieto rozvody.
 • Možnosť vytvorenia takmer akéhokoľvek tvaru väzníka vrátane podkrovných miestností, vikierov, strešných okien, manzárd a podobne.

 

Ponúkame zaujímavé ceny realizácií pri zachovaní štandardnej výrobnej kvality . Nízku cenu dokážeme ponúknuť vďaka vlastnému spracovaniu reziva vo veľkých objemoch.

 

Na celkovú cenu majú vplyv najmä nasledovné faktory:

 • tvar strechy, rozmery a tvar väzníkov
 • použitá strešná krytina
 • klimatická oblasť realizácie a výsledné zaťaženie snehom
 

 

 

krovy@drevopal.sk

0903-420396

Kontaktujte nás

Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia
Pozri web